Places

Най-дългият каменен мост в света

Камък върху камък, споени заедно в продължение на шест века, 174 красиви арки са на протежението на почти 1.3 км. Това е най-дългият каменен мост в света, който е само на три часа път от Бургас. Той е построен над притока на река Марица – река Ергени, близо до турския град Узункопрю. Макар че е… Read More Най-дългият каменен мост в света

Places

Резерват “Средока”

Разположен е върху стръмните северните склонове по долното течение на река Мечи дол. Създаден е с цел запазване на обширните  вековни букови  гори и находища на редки и защитени растителни видове. От ендемитите за Странджа се срещат червената пираканта, лавровишнята, чашковидната звъника. Висока стойност има голямото находище от лавровишня, разположено в централната част на резервата… Read More Резерват “Средока”

Places

Странджа резерват “Узунбуджак”

Намира се изцяло зад граничното съоръжение, на границата с Турция. Обявен при създаването си с името “Узунбуджак”, днес в научната литература се назовава “Лопушна”. В него са едни от най-старите буково-дъбови гори на Странджа.  В резервата особено характерни са горите с вечнозелен подлес от странджанска зеленика. Често срещани редки и защитени видове тук са лавровишнята,… Read More Странджа резерват “Узунбуджак”

Places

Резерват “Витаново”

Разположен е на 9 км от Малко Търново и на 5 км от Бръшлян, до северните склонове на главното Резовско било по границата с Република Турция. Надморската височина (400 до 600 м) обуславя съществената разлика на растителността в района от тази в други странджански резервати (Силкосия и Узунбуджак). Зоната на резервата обхваща гори от източен… Read More Резерват “Витаново”

Places

Планина с хилядолетна история

Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си пространства наследството на  няколко цивилизации. Най-старите следи от живот в планината – каменни брадви и керамични фрагменти, открити на Ахтополския полуостров, датират от новокаменната и меднокаменната епохи (6 –3 хил. пр. Хр.). Наричана през вековете Тратонзос, Салмидесос, Монс Астикус, Хемимонт, Парория, по… Read More Планина с хилядолетна история