Places

Музеят на здравето в Одрин

Музеят на здравето (улица Sağlık Müzesi) е уникално място, разположено в района на джамията “Султан Баязид II” в Одрин. В него се помещават пресъздадени стаи от болница от османския период. Музеят е вторият най-посещаван исторически обект в Одрин, след джамията Селимие. Болницата е наречена Darüşşifa в старо турски, от арабската дума Dar al-Shifa. Открит е… Read More Музеят на здравето в Одрин

Places

Османският дворец в Одрин – Сарай Чедид Амир

Въпреки световната слава през 2011 г., когато джамията Селимие е била вписана в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство и фактът, че Одрин е бил османската столица, не много туристи осъзнават, че е възможно да се видят останките на двореца построен там от османските султани. Оправданието може да бъде лошото състояние на запазване на тази… Read More Османският дворец в Одрин – Сарай Чедид Амир

Places

Църквата на Свети Йоан Кръстител

Православната църква “Св. Йоан Кръстител” е построена от гръцките граждани в името на Йоан Кръстител (Ioannis Prodromos) през 1875 г. Тя се намира в квартал Мурадий в Узункюпрю. Църквата е построена от червени тухли, отпадъци или груби парчета от камък, тухли, бетон и др.,  които са отпадъци от разрушаването на сгради.. Тя е структурирана в… Read More Църквата на Свети Йоан Кръстител

Places

Резерват “Средока”

Разположен е върху стръмните северните склонове по долното течение на река Мечи дол. Създаден е с цел запазване на обширните  вековни букови  гори и находища на редки и защитени растителни видове. От ендемитите за Странджа се срещат червената пираканта, лавровишнята, чашковидната звъника. Висока стойност има голямото находище от лавровишня, разположено в централната част на резервата… Read More Резерват “Средока”

Places

Странджа резерват “Узунбуджак”

Намира се изцяло зад граничното съоръжение, на границата с Турция. Обявен при създаването си с името “Узунбуджак”, днес в научната литература се назовава “Лопушна”. В него са едни от най-старите буково-дъбови гори на Странджа.  В резервата особено характерни са горите с вечнозелен подлес от странджанска зеленика. Често срещани редки и защитени видове тук са лавровишнята,… Read More Странджа резерват “Узунбуджак”

Places

Резерват “Витаново”

Разположен е на 9 км от Малко Търново и на 5 км от Бръшлян, до северните склонове на главното Резовско било по границата с Република Турция. Надморската височина (400 до 600 м) обуславя съществената разлика на растителността в района от тази в други странджански резервати (Силкосия и Узунбуджак). Зоната на резервата обхваща гори от източен… Read More Резерват “Витаново”

Places

Планина с хилядолетна история

Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си пространства наследството на  няколко цивилизации. Най-старите следи от живот в планината – каменни брадви и керамични фрагменти, открити на Ахтополския полуостров, датират от новокаменната и меднокаменната епохи (6 –3 хил. пр. Хр.). Наричана през вековете Тратонзос, Салмидесос, Монс Астикус, Хемимонт, Парория, по… Read More Планина с хилядолетна история