Организация на учебния процес при дистанционна форма на обучение

По време на часовете може да се работи чрез  служебните акаунти предоставени от МОН и в приложението Тиймс, където има готови групи по класове и всеки учител може да работи с отделен клас в определено време.

Всички ученици имат регистрации в електронното училище – 8 клас, 9 клас и 10 клас ползват регистрациите си, създадени в часовете по ИТ и математика и могат да достъпват всички останали курсове по предмети. 11 клас и 12 клас също са регистрирани в електронното училище и получиха потребителски имена и пароли на имейлите посочени в електронния дневник. Всички ученици, които все още не са се регистрирали в електронния дневник /Школо/ да го направят възможно най-бързо, за да могат да участват в учебния процес.

Молим, да не променяйте данните в профилите, защото нарушавате организацията на работа в електронното училище. Желателно е да си смените само паролата! Нарушителите ще бъдат блокирани!

Молим, всички да се придържат към заповедите и инструкциите от МЗ, МОН и кризисния щаб.