Организация на учебния процес за периода 15.03.2021г. - 26.03.2021г.

Уважаеми ученици  и родители,

От 12.03.2021г. до 26.03.2021г. включително учебният процес ще се извършва дистанционно – в електронна среда, от домовете.
Обучението ще се извършва единствено в платформата Тиймс – синхронно. Разрешава се провеждане на тестове в Електронното училище /Мудъл/.  Заповед № РД-01-37 10.03.2021 на Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ Директор на Регионална здравна инспекция – Бургас и Заповед РД-09-603/12.03.2021г. на КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ Министър на образованието и науката

График на учебните часове:

108:00 – 08:30 часа
208:45 – 09:15 часа
309:30 – 10:00 часа
410:15 – 10:45 часа
511:00 – 11:30 часа
611:45 – 12:15 часа
7 12:30 – 13:00 часа