Site news

Picture of Didy Todorova
Извънкласни дейности 2017-2018
by Didy Todorova - Friday, 16 March 2018, 10:28 AM
 

Гимназията участва в проект на JA Bulgaria за повишаване на финансовата грамотност на учениците от Х клас. Проектът е с тема "Практични финанси"

Можете да попълните предварителен входящ он-лайн тест и да присъствате на уроците всяка сряда след учебните часове до края на март в зала 117. Партньори ...

Read the rest of this topic
(61 words)