YOUTH TOUR

АЕГ“Гео Милев“ през 2017-2018 ще работи в партньорство с училище от Узункюпрю, Турция по проект: YOUTH TOUR – Youth networking towards sustainable tourism developmentЗа целта се създава клуб „YOUTH TOUR”, който ще бъде ръководен от експерт в областта на туризма. Предвиждат се седмични сбирки на клуба. Учениците от клуба ще участват в общо 7 мероприятия на територията на България и Турция, включващи тренинги, изложби и др.